Trening Umiejętności Społecznych ( TUS)

Zadaniem treningu umiejętności społecznych jest rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych. Praca terapeutyczna odbywa się poprzez doświadczenie. Bezpośrednie doświadczenie buduje „pamięć behawioralną” zdarzenia.

Istnieje możliwość Treningu Umiejętności Społecznych dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy grupowej lub indywidualnej (w zależności od potrzeb dziecka) polegająca na uczeniu się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Zajęcia skierowane są do każdego dziecka, które przejawia trudności społeczne, wspiera rozwój emocjonalny, umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Kto korzysta z TUS?:

Możliwość odgrywania scenek z życia, obserwacji innych, omawianie ważnych trudności daje podstawę do generalizacji ćwiczonych zachowań społecznych w naturalnym otoczeniu.

Warunki doboru dzieci w grupie:

content-image-pencil-writes-alphabets