Terapia Ręki

Niewątpliwie przed przystąpieniem do pracy z dzieckiem niezbędna jest obserwacja pod kątem całej kończyny górnej jak i również posiadanych zaburzeń i dysfunkcji całego ciała. Obserwacja pozwoli Nam na wyznaczenie szczegółowych celów do pracy oraz przygotować indywidualny plan terapii.

Istnieje możliwość terapii ręki dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Terapia ręki to zajęcia, na których głównie skupiamy się na doskonaleniu motoryki małej, czyli dążymy do uzyskania jak największej  dokładności naszych ruchów dłoni, palców oraz wystawiamy je na nowe doznania dotykowe, zaznajamiamy z różnymi fakturami, kształtami. Zajęcia składają się z określonych kolejnością ćwiczeń i zabaw, dzięki którym popracujemy nad całą kończyną górną, zwracając uwagę w szczególności na sprawność ruchową, manipulacje dłoni, czynności samoobsługowe, umiejętności grafomotoryczne, chwyt pisarski.

 

Celami, które chcemy osiągnąć w terapii ręki są:

Jeśli Twoje dziecko: