Terapia pedagogiczna

Niczym nieskrępowana ciekawość poznawcza oraz potrzeba ruchu, są kluczowymi elementami prawidłowego rozwoju psychoruchowego każdego dziecka. W sytuacji, kiedy rozwój dziecka nie przebiega w sposób harmonijny, wprowadzane są elementy pracy z zakresu terapii pedagogicznej.

Istnieje możliwość zajęć w Sali Doświadczania Świata dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Czym jest terapia pedagogiczna?

Otóż, terapia pedagogiczna jest kluczowym elementem oddziaływań psychopedagogicznych stosowanych wobec dziecka. U jej podstaw, leży założenie o korygowaniu zaburzonych funkcji oraz stymulowaniu funkcji pozostałych. W celu aktywnego zaangażowania dziecka w proces terapeutyczny, zajęcia prowadzone są w formie zabawy, w trakcie której niepostrzeżenie dla dziecka zachodzą działania terapeutyczne. Wykorzystanie zabawek, książek czy też artykułów malarskich sprawia, iż dziecko uczy się poprzez zabawę.

erapia pedagogiczna ukierunkowana jest nie tylko na działania poznawcze, ale także na samodzielność dziecka, tak aby w miarę swoich możliwości, mogło ono aktywnie funkcjonować w życiu codziennym. Regularny oraz systematyczny trening w zakresie samoobsługi sprawi, iż spożywanie posiłków, ubieranie się, mycie zębów czy korzystanie z toalety, stanie się coraz mniej kłopotliwe.

W trakcie zajęć, wprowadzane są także elementy metod pracy z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, programu aktywności Knillów, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona oraz wielu innych, wpływających na wszechstronny rozwój dziecka.

Zakres oddziaływań terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zaś bogate wyposażenie przedszkola w materiały dydaktyczne sprawia, iż możliwy jest całościowy rozwój dziecka.

 

content-image-pencil-writes-alphabets

Dzięki terapii pedagogicznej, dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na dalszych etapach kształcenia.