Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest cyklem regularnych spotkań terapeutycznych, które mają na celu – w zależności od potrzeb i deficytów dziecka – wykształcić, usprawnić bądź przywrócić komunikację i mowę, usunąć jej zaburzenia oraz wyrównać ewentualne opóźnienia w jej rozwoju.

Istnieje możliwość Terapii Integracji Sensorycznej dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Jak sądzono niegdyś, terapia logopedyczna nie jest jedynie usuwaniem zaburzeń artykulacyjnych. Dzisiejsze, nowoczesne definicje wyraźnie akcentują nie tylko usprawnianie mowy, ale w równym stopniu poprawę umiejętności komunikowania się oraz usuwanie przyczyn i skutków psychicznych blokad uniemożliwiających przekaz werbalny.

Ze względu na specyfikę „Zakątka” duży nacisk kładzie się również na komunikację alternatywną, która pozwala na nawiązanie relacji i komunikację z dziećmi, które nie posługują się w ogóle mową werbalną.

Terapia logopedyczna zajmuje się również wypracowaniem odpowiedniego poziomu sprawności i wiedzy językowej oraz poszerzaniem słownictwa biernego i czynnego, które pozwolą na poprawne posługiwanie się językiem polskim.

Terapia logopedyczna rozpoczyna się obserwacją dziecka oraz diagnozą. Istotnie jest sprawdzenie sposobu przyjmowania pokarmów i płynów, sprawność artykulatorów oraz napięcie mięśniowe. Kolejnym etapem jest sprawdzenie rozumienia, logicznego myślenia oraz umiejętności powtarzania i posługiwania się mową spontaniczną. Na podstawie tych informacji logopeda ustala indywidualny program terapii – różny dla każdego pacjenta w zależności od wieku i jego zdolności poznawczych – systematycznie realizowany, aby uzyskać zamierzone cele.

content-image-pencil-writes-alphabets

W naszym przedszkolu logopeda nie tylko prowadzi terapię w zaciszu swojego gabinetu, ale również przebywa z dziećmi w ciągu dnia. Możliwość obserwacji i włączania się w aktywności podopiecznych podczas np. posiłków czy zabaw z rówieśnikami jest bezcenna, ponieważ ułatwiają i usprawniają realizację terapii logopedycznej.