Terapia Karmienia

Istnieje możliwość terapii karmienia dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Terapia karmienia jest przeznaczona dla dzieci z wyzwaniami w obszarze jedzenia i/lub karmienia takimi jak wybiórczość pokarmowa, neofobia żywieniowa, AFRID, lub problemy z pobieraniem pokarmów o podłożu np. neurologicznym, strukturalnym, motorycznym. Przyczyną problemów w tym obszarze może być również lęk przed jedzenia, próbowaniem nowych produktów. U podstawa wyzwań żywieniowych mogą również leżeć zaburzenia w odbiorze bodźców takie jak zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

 

content-image-pencil-writes-alphabets