Sala Doświadczania Świata

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami smaku, wzroku, słuchu, zapachu, dotyku oraz relaksacja i wyciszenie. Podejmując pracę w Sali Doświadczania Świata podejmujemy działania wpływające na wszechstronny rozwój poprzez stymulacje percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej; oraz doskonalenie zmysłu równowagi.

Istnieje możliwość zajęć w Sali Doświadczania Świata dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

„Snoezelen” czyli Sala Doświadczania Świata

Snoezelen jest pojęciem określającym pionierskie rozwiązanie dla terapii polisensorycznej. Jest kombinacją słów „snuffelen”- węszyć, obwąchiwać i „doezelen” – drzemać, być w pół śnie, gapić się. Oddają one ostrożny sposób poznawania świata przez osoby niepełnosprawne. Na potrzeby polskiego czytelnika pojęcie snoezelen zastąpiono określeniem Sala Doświadczania Świata.

Cele szczegółowe zajęć w Sali Doświadczania Świata obejmują:

Wyposażenie Sali Doświadczania Świata w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Zakątek” obejmuje między innymi:

content-image-pencil-writes-alphabets

Sala Doświadczania Świata sprawia, iż dziecko odkrywa nowe, nieznane mu do tej pory doznania.