Neuroflow – ATS

W przedszkolu istnieje możliwość, aby przeprowadzić diagnozę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego przez certyfikowanych terapeutów Neuroflow ATS®.

Istnieje możliwość terapii Neuroflow ATS® dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Diagnozą i terapią obejmujemy dzieci, które ukończyły 5 rok życia, u młodszych – 4-letnich dzieci przeprowadzamy diagnozę ryzyka CAPD

Jeśli wyniki diagnozy wskazują CAPD, możliwe jest włączenie dziecka w terapię Neuroflow ATS®, którą rodzic może również przeprowadzić w domu przy użyciu komputera i słuchawek. Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego polega na aktywnym treningu słuchowym. Dzięki tej formie ćwiczeń oraz neuroplastyczności naszego mózgu możliwe jest „wytrenowanie” odpowiednich partii ośrodków słuchowych. Ćwiczenia powodują tworzenie i wzmacnianie potrzebnych połączeń nerwowych.

Czym jest CAPD (zaburzenia przetwarzania słuchowego)?

Należy wiedzieć, że słyszenie jest skomplikowanym procesem, w którym uczestniczy nie tylko ucho, jako narząd, ale również ważną rolę w procesie słyszenia pełni mózg. W momencie, w którym ucho jest sprawne, a dziecko przejawia problemy w rozumieniu, czy nawet komunikowanie się jest znaczenie utrudnione,  to może oznaczać, iż mózg nie radzi sobie z poprawnym przetwarzaniem oraz interpretowaniem dźwięków. Zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej ujawniają się u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, kiedy słuchowi stawiane są coraz trudniejsze wymagania. 

content-image-pencil-writes-alphabets

Trudności z jakimi borykają się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, to min. trudności w nauce, problemy z rozumieniem mowy w hałasie, obniżona koncentracja, kłopot w rozumieniu długich lub złożonych poleceń, zaburzenia emocjonalne itp. Dzieci te, mogły również często chorować na zapalenie ucha środkowego lub ma/miało przerośnięty migdałek gardłowy.