Muzykoterapia

Istnieje możliwość Muzykoterpaii dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Muzykoterapia jest formą terapii, która opiera się na leczniczym wpływie muzyki na psychikę i organizm człowieka. Badania naukowe dowodzą, że dźwięki oddziałują na układ krążenia, układ wegetatywny oraz układ oddechowy. Udział w zajęciach muzykoterapii poprawia samoocenę i wiarę w siebie, ułatwia komunikację, stwarza możliwość wyrażania swoich potrzeb i emocji, wyzwala kreatywność i spontaniczność, zmniejsza lęk, oraz generalnie pozytywnie wpływa na psychikę dziecka.

content-image-pencil-writes-alphabets