Komunikacja wspomagająca (AAC) i Makaton

O komunikacji alternatywnej mówimy, gdy dziecko jest całkowicie pozbawione mowy czynnej (osoby z afazją motoryczną) lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy (osoby z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, afazją sensoryczną). Celem oddziaływań w tym przypadku jest znalezienie takiej formy wyrażenia siebie, która stanie się dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z otoczeniem.

Istnieje możliwość terapii dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Zakątek’, pracując z dziećmi wspomagamy je
w procesie komunikacji metodami wspomagającymi i alternatywnymi.

Oznacza to, iż w zależności od tego, czy nasi podopieczni posługuje się w jakimkolwiek stopniu mową, czy też porozumiewa się zupełnie bez jej udziału, w procesie terapii rozróżniamy wsparcie dziecka komunikacją wspomagającą lub alternatywną.

W przypadku komunikacji wspomagającej mamy do czynienia z metodami, które uzupełniają, wspierają znacznie ograniczoną (np. niewyraźną) mowę. W takim przypadku wprowadza się symbole (gesty i/lub znaki graficzne), które pomagają dziecku rozumieć język i coraz lepiej go używać, wspomagając tym samym proces nabywania mowy. 

content-image-pencil-writes-alphabets

Symbole graficzne, najczęściej gesty są używane równocześnie z mową, wzmacniając komunikaty słowne, nie zastępując ich. 

Wprowadzając komunikację alternatywną i wspomagającą, nie ograniczamy się jedynie do pracy z dzieckiem. Należy także przeszkolić w zakresie AAC najbliższe osoby z jego otoczenia. Zapewni to dziecku wsparcie ze strony środowiska rodzinnego, zwiększy jego motywację
i szanse na sukces komunikacyjny.