Fizjoterapia

Fizjoterapii nie prowadzimy stosując jedną metodę, staramy się reagować na potrzeby dziecka i dostosować ćwiczenia do jego potrzeb i możliwości.

Istnieje możliwość Fizjoterapii dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Rehabilitacja w usprawnianiu dzieci jest bardzo ważna, ponieważ im młodsze jest dziecko, tym jego układ nerwowy jest bardziej plastyczny i ma większe możliwości regeneracyjne i kompensacyjne. Wcześnie rozpoczęte leczenie usprawniające może pomóc w przejęciu zadań uszkodzonej części mózgu przez inną. Głównym celem fizjoterapii jest przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej dziecka. Prowadzona jest kinezyterapia, która polega na leczeniu ruchem jest to bardzo ważna część rehabilitacji obejmuje ćwiczenia czynne, oraz bierne prowadzone z pomocą terapeuty. W kinezyterapii najważniejszy jest ruch, traktowany jako środek leczniczy wpływający na cały organizm. Terapia ruchem wykorzystywana jest do odtworzenia prawidłowych wzorców ruchowych, korekcji wad postawy oraz do przywrócenia siły mięśniowej.

Terapia jest oparta o diagnozę dziecka prowadzoną przy pomocy testów klinicznych , obserwacji swobodnej aktywności dziecka oraz wywiad z rodzicami.

W terapii wykorzystujemy między innymi Kinesiology Taping. Jest to elastyczny, wodoodporny i hipoalergiczny plaster, który ma przede wszystkim oddziaływanie sensoryczne. Aplikacje pozwalają na zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawie, świadomą normalizację napięcia mięśniowego. Plastry stosuje się również w korekcji wad postawy np. w skoliozach w celu dłuższego utrzymania efektu ćwiczeń, a także w korekcji koślawości i szpotawości stóp.

content-image-pencil-writes-alphabets

Podczas zajęć prowadzone są również elementy metody Weroniki Sherborne metoda oferuje dzieciom możliwość rozwoju świadomości ciała i przestrzeni, budując tym samym zaufanie do własnego ciała i jego możliwości działania w otoczeniu. Ruch Rozwijający kładzie duży nacisk na rozwój pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenie ruchowe. Rozwijanie zaufania zarówno do siebie jak i do innych oraz kreatywność to podstawowe założenia tej metody.