Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentracje uwagi, rozwój mowy i pobudzanie zmysłu słuchu, wzroku oraz węchu.

Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem oraz akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu.

Terapia aktywizuje dziecko do ruchu , a także wycisza go i relaksuje. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które wspomagają proces rehabilitacji. Zajęcia z udziałem psa mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentracje uwagi, rozwój mowy i pobudzanie zmysłu słuchu, wzroku oraz węchu. 

Poprzez terapie kontaktową z psem dziecko czuje się pewniej we własnym środowisku , łatwiej nawiązuje kontakty społeczne oraz poprawia komunikację.

content-image-pencil-writes-alphabets