Biofeedback

W ramach kompleksowej terapii, jaką oferuje Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Zakątek” nasze dzieci uczestniczą również w zajęciach Biofeedback.

Biofeedback jest nowoczesną formą terapii, która korzysta z osiągnięć neuropsychologii, fizjoterapii oraz zdobyczy technicznych. Polega ona na zwiększeniu skuteczności pracy mózgu poprzez dostarczanie do niego sygnałów zwrotnych o zmianach fizjologicznych organizmu (wykorzystanie sprzężenie zwrotnego – czyli feedback) między świadomością, (stanem psychicznym) a czynnością neurofizjologiczną mózgu.

Efektem stosowania tej metody jest samokontrola procesów zachodzących w mózgu i regulacja funkcji, które zazwyczaj nie są kontrolowane świadomie (np. napięcia mięśni). Tym samym metoda ta umożliwia nauczenie się panowania nad własnymi reakcjami, efektywnego nabywania nowych umiejętności oraz odpoczynku nawet w trudnych i niekomfortowych warunkach.

Zaletą biofeedbacku jest to, że metoda ta jest bezpieczna i nie powoduje skutków ubocznych. Bazuje ona na motywacji pacjenta, która w znacznej mierze jest odpowiedzialna za wynik terapii.

Biofeedback jest skuteczną metodą terapii w przypadku zaburzeń zachowania, zaburzeń koncentracji i uwagi, stanach lękowych, rehabilitacji po udarach i urazach, autyzmie czy nadpobudliwości i zwiększonym poziomie agresji.