Warsztaty dla rodziców

Strefa Rodzica

Warsztaty dla rodziców

Vademecum rodzica „Vademecum dla rodziców” to miejsce w całości poświęcone tematyce bliskiej rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Pod okiem doświadczonego terapeuty rodzice mogą rozmawiać i dyskutować ze sobą praktycznie na każdy temat. Omawiają sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień, szukają rozwiązań, analizują zachowania
Spotkania w ramach „Vademecum” odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. Oprócz spotkań grupowych zainteresowani rodzice mogą skorzystać także ze spotkań indywidualnych, na których omawiają sprawy o których nie chcą lub nie potrafią mówić na forum grupy. „Vademecum dla rodziców” to miejsce dla rodziców, tworzone i kształtowane przez rodziców, miejsce spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń.
Tematy, którymi między innymi są omawiane na „Vademecum” to:
jednak tematyka zawsze jest odpowiedzią na realne potrzeby rodziców.