O nas

O przedszkolu

Zakątek powstał z myślą o dzieciach niepełnosprawnych i ich rodzinach.

Przyjmujemy dzieci od 2.5 lat na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na autyzm, zespół Aspergera oraz inne niepełnosprawności. Punkt Przedszkolny działa na podstawie przepisów o systemie oświaty. Dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, dodatkowo każde dziecko objęte jest całościową terapią. Na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej zespół specjalistów tworzy dla każdego dziecka indywidualny plan terapii, który jest cały czas monitorowany.
play-b

a

b

z

Dyrektor Przedszkola

mgr Karina Kocur

4

g

3

h

Dyrektorem Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego “Zakątek” jest mgr Karina Kocur, to oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta metody A.Tomatisa, absolwentka Organizacji i Zarządzania Oświatą.

Certyfikowany diagnosta STAT i ADOS-2. Provider Neuroflow.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, m. in: Stosowana Analiza Behawioralna, Integracja Sensoryczna, Makaton, Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna (AAC), R.R. W.Sherborne, Diagnoza Funkcjonalna i inne.

Zespół

Nasz Zespół tworzą specjaliści:

oligofrenopedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, rehabilitanci, terapeuci Integracji Sensorycznej, muzykoterapeuci, dogoterapeuta, asystenci nauczyciela, specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Zajęcia terapeutyczne dostosowywane są do potrzeb każdego dziecka.

Terapia, zajęcia edukacyjne oraz pobyt dziecka w przedszkolu są nieodpłatne.
Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego trwa cały rok.

W godzinach popołudniowych realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka, także dla tych dzieci, które nie uczęszczają do naszego przedszkola.

Nasi partnerzy