Home

Aktualnosci FB

O nas
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zakątek w Żorach działa już od 2015 roku. Swoją opieką i wsparciem obejmujemy dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
To bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci. Fundamentem pracy nauczycieli i specjalistów jest zbudowanie z dzieckiem relacji opartej na szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Każda terapia dostosowana jest do potrzeb i możliwości naszych dzieci. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez doświadczony zespół specjalistów z użyciem najnowszych metod i nowoczesnego sprzętu.
Przyjęcie dziecka do Zakątka odbywa się na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Rekrutacja do naszej placówki trwa cały rok.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Żorach

Miejsce bliskie dziecku.
Terapia dla dzieci

Zajęcia terapeutyczne

W Zakątku dzieci objęte są całościową terapią wszystkich specjalistów. Szczególny nacisk w terapii kładziemy na samodzielność i funkcjonowanie społeczne. Bardzo istotną rolę w przebiegu terapii odgrywa współpraca z rodzicami.